سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
چون توانایى بیفزاید ، خواهش کم آید . [نهج البلاغه]