سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
آنچه از کشتار برهد دیرتر پاید و بیشتر زاید . [نهج البلاغه]