سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
فرستاده تو میزان خرد تو را رساند و نامه‏ات رساتر چیزى است که از سوى تو سخن راند . [نهج البلاغه]