سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
هرکه برادرش را در کاری ناپسند ببیند و بتواند او را از آن بازدارد و این کار را نکند، به او خیانت کرده است . [امام صادق علیه السلام]