سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
اگر بر دشمنت دست یافتى بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر وى ساز . [نهج البلاغه]