سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغات در اینستاگرام
مردم چیزى از کار دین را براى بهبود دنیاى خود وانگذارد جز آنکه خدا چیزى را که زیانش از آن بیشتر است پیشاپیش آنان آرد . [نهج البلاغه]