سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آن که کرده وى او را بجایى نرساند نسب او وى را پیش نراند . [نهج البلاغه]