سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
هر کس را در مال وى دو شریک است : وارث و حوادث . [نهج البلاغه]