سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
خبرخوان ساتور
از دست دادنی که باعث بیماری می شود، از دستدادنِ دوستان است . [امام علی علیه السلام]