سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تسبیح دیجیتال
[ و فرمود : ] از کفاره گناهان بزرگ ، فریاد خواه را به فریاد رسیدن است ، و غمگین را آسایش بخشیدن . [نهج البلاغه]